Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi värnar om våra Användares personliga integritet och eftersträvar att skydda alla personliga uppgifter som har delats med NUITEQ. Denna policy beskriver hur NUITEQ använder personliga uppgifter som har samlats in från våra Användare och hur NUITEQ följer EU-reglerna (General Data Protection Regulation - GDPR). GDPR skyddar EU-medborgares grundläggande rätt till integritet och skydd av personlig data. Dessa bestämmelser inför krav som förbättrar standarden för dataskydd, säkerhet samt överensstämmelse.

Syftet med denna Integritetspolicy är att beskriva hur NUITEQ använder, samlar in och delar personliga uppgifter inom företaget.

Som en naturlig del av NUITEQs verksamhet, samlar vi ibland in och bearbetar information som innehåller information som kan identifiera individer (Personal Data). NUITEQs ambition är att konstant hålla sig ajour med senaste nyheter om GDPR. Vi är måna om sekretess och behandlar information endast enligt denna policy och därmed enligt GDPR. Denna policy gäller för alla NUITEQs webbplatser och interaktioner.

Personlig information

Personlig information omfattar all information som kan användas för att identifiera en individ såsom namn, efternamn, e-postadress, hem- eller postadress, fysisk adress, annan kontaktinformation, titel, yrke, bransch, personliga intressen och annan information. NUITEQ samlar inte automatiskt in personlig information, inklusive användarnas e-postadresser. Webbplatsen kan använda standardteknologi som cookies och andra HTML-verktyg för att samla in information om hur webbplatsen används. NUITEQ får spara personlig information när den uppges frivilligt av användarna, t.ex. om användarna efterfrågar vidare upplysningar, registrerar sig på en e-postlista, osv. NUITEQ kan också ta emot personlig information från partners och underleverantörer. NUITEQ använder sådan information endast om den har samlats in enligt acceptabla integritetsregler som stämmer med denna Integritetspolicy och gällande lagar.
Tillgång till vissa NUITEQ webbsidor kräver login och lösenord. Om Användaren inte specifikt kräver avaktivering av sin personliga information enligt nedan, kan hans eller hennes personliga information komma att sparas av NUITEQ för att verifiera uppföljning med applicerbara avtal och överenskommelser, logga godkända mjukvarulicenser, spåra mjukvara som laddats ned från dessa sidor eller spåra andra applikationer tillgängliga på dessa sidor. 

Förhandsmeddelande

NUITEQ erbjuder alltid Användare möjligheten att  avsäga sig (opt-out) från att bli skickad direktreklam eller marknadsundersökningsinformation.

Cookies och andra trackingteknologier

NUITEQ använder vanliga internetteknologier som cookies och IP-adresser för att skapa en överblick över interaktioner med företags webbplats och mjukvara.

Cookies

En cookie är en liten datafil som vissa webbplatser lagrar på användarnas dators hårddisk när användarna besöker dem. En cookie-fil innehåller information som till exempel ett Användare-ID som visar vilka sidor som Användaren har besökt. Dock är den enda personliga information som en cookie får innehålla det som anges av Användarna själva. Visa delar av vår sajt använder cookies för att visa trafikmönster. En Användare som föredrar att inte få cookies medan han eller hon navigerar på sajten eller via HTML-formaterad e-post, kan ändra browser-inställningarna för att varna innan en cookie lagras och refusera en cookie när hans eller hennes browser varnar att en cookie är närvarande. En Användare kan vägra alla cookies genom att stänga av cookie-funktion i browsern, något som kan påverka hur Användaren upplever sajten.

IP-adresser

När du besöker NUITEQs sajter, samlar företaget in dina IP-adresser. Detta gör det möjligt för NUITEQ att, för webben, spåra och sammanställa icke-personlig information. T.ex., NUITEQ använder IP-adresser för att bevaka vilka regioner Kunder och Besökare navigerar från till företagets webbplatser.

Hur NUITEQ får använda insamlad information

NUITEQ använder information på ett antal allmänna sätt: att tillgodose användarnas förfrågningar om vissa produkter och tjänster, att göra användarupplevelsen på sajten mer personlig, att skapa kontakt med Användarna, att förbättra produkter med felmeddelanderapporter, att bättre förstå Användarnas behov och erbjuda bättre tjänster. NUITEQ kan också använda detta för att skicka direkt marknadsföring, kontakta Användare för marknadsundersökning eller låta partners skicka information.

NUITEQ lagrar, i anonym form, sökningar och ifyllda sökfält. NUITEQ lagrar inte vilken Användare som fyllde i vilket text i vilket fält. NUITEQ använder detta för att få insikt i hur våra produkter och tjänster används och använder sedan denna statistik för att förbättra dessa produkter och tjänster.

Delning av information och transparens

Användarnas personliga information delas aldrig med tredje part utan Användarnas tillstånd, med undantag av dessa omständigheter.

När en Användare har gett tillstånd att dela informationen;

Om delning av sådan information är nödvändigt för att erhålla en produkt eller tjänst efterfrågad av Användaren. (I dessa fall delar NUITEQ till dessa tredje parter endast den information som behövs för att leverera tjänsten. Dessa företag är också förbjudna från att använda Användarnas information till något annat ändamål.)

Som en del av en gemensam försäljningskampanj eller för att förmedla en försäljningsleadtill någon av NUITEQs distributionspartners

NUITEQ får även uppge användarnas personliga information om detta krävs av lagen, för att upprätthålla NUITEQs Användaregler, eller i nödfall att skydda en person, allmänheten eller själva sajten.

En Användare kan begära att ett konto eller personlig information lagrad av oss avaktiveras genom att skicka ett mejl till info@nuiteq.com. Om en Användare väljer att avaktivera sitt konto, kan NUITEQ komma att spara filer med personlig information i syfte att förhindra bedrägeri, lösa konflikt, åtgärda tekniska problem eller upprätthålla användarregler och att uppfylla juridiska krav.

Individens rätt att uppdatera, rätta eller begära personlig data

I enhet med GDPR och andra giltiga dataskyddslagar har Individen rätt att begära detaljer angående personlig data för att uppdatera, rätta eller efterfråga personlig data som NUITEQ har och/eller behandlar såväl som att begära Individens data överförs till en tredje part och/eller att kräva att felaktig eller ofullständig information rättas.

Detta bör göras skriftligt eller per e-post till adressen nedan snarast.

Datasäkerhet

Användares kontouppgifter är lösenordsskyddade. NUITEQ skyddar Användarnas data med fysiska, elektroniska och administrativa rutiner. På vissa delar av vår sajt tillämpar NUITEQ branschstandarden TLS-kryptering för att öka säkerheten för känsliga dataöverföringar. NUITEQ kan emellertid inte garantera säkerheten av information skickad av Användare. Däremot kan NUITEQ försäkra att lagrad och på andra sätt behandlad data sparas säkert och skyddat.

Tredjepartsajter

NUITEQs sajt innehåller länkar till andra sajter. NUITEQ delar inte Användarnas personliga information med dessa sajter och tar ej ansvar för deras integritetsrutiner.

 Ändringar i denna Integritetspolicy

NUITEQ kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy periodiskt. När det gäller större ändringar kommer NUITEQ att meddela Användare genom att inlägg på sajten.

Frågor och förslag

Frågor och funderingar kring NUITEQs Integritetspolicy mejlas till info@nuiteq.com. Om kommunikation gäller dina rättigheter som individ krävs någon form av legitimation.

Natural User Interface Technologies AB (NUITEQ®), Laboratorgränd 11, 93177, Skellefteå - Sweden, Organisation number: 556731-1344